Wednesday, March 10, 2010


11/3/2010 ....pelukis Tang Yeok Khang memberi galakkan kepada saya sebagai pencetak majalah ArtMalaysia. Ini merupakan kali ke-2 beliau membeli majalah ArtMalaysia keluaran ke-5. Kisah beliau sebagai seorang pelukis juga terdapat didalam majalah ini.
Kepada pelukis-pelukis yang kisahnya telah diterbitkan, saya mengharapkan anda turut menyokong seperti beliau http://www.artmalaysia.com.my/magazine/
http://www.artmalaysia.com.my/ArtistDirectory/TangYeokKhang/

No comments:

Post a Comment