Wednesday, October 27, 2010

SENSITIVITY FROM THE HEART

.....sabtu, 23 Oktober 2010

Pelukis Ng Kim Heoh
menyampaikan
cenderamata kepada
Y.B. Tuan Fong Kui Lun
( Ahli Parlimen Bukit Bintang )
sebagai tanda terima kasih
kerana merasmikan acara ini.Ng Kim Heoh memberi penerangan
kepada Y.B. mengenai salah
satu lukisannya.


Y.B. bersama-sama En. Liew
dan pelukis sedang ditemubual
oleh wartawan.

Y.B. telah mengenari lukisan
ini dan beliau telah membeli
lukisan tesebut


En. Liew (ArtMalaysia) bersama
dengan En. Tony Teh (art collector)

No comments:

Post a Comment